ƒомой


ѕ ќ Ћ ќ ∆ ≈ Ќ Ќ я
про ƒн≥пропетровське обласне в≥дд≥ленн¤ ¬сеукрањнськоњ громадськоњ орган≥зац≥њ "јнтикорупц≥йний форум"


≤. «агальн≥ положенн¤.


1.1. ƒн≥пропетровське обласне в≥дд≥ленн¤ ¬сеукрањнськоњ громадськоњ орган≥зац≥њ "јнтикорупц≥йний форум" (надал≥ - "¬≥дд≥ленн¤") Ї м≥сцевим осередком ¬сеукрањнськоњ громадськоњ орган≥зац≥њ "јнтикорупц≥йний форум", що обТЇднуЇ громад¤н, ¤к≥ визнають ѕоложенн¤ ¬≥дд≥ленн¤, зац≥кавленн≥ у виконанн≥ його мети, приймають участь у д≥¤льност≥ ¬≥дд≥ленн¤.

1.2. ¬≥дд≥ленн¤ зд≥йснюЇ свою д≥¤льн≥сть на вс≥й територ≥њ ƒн≥пропетровськоњ област≥ та через своњх член≥в на вс≥й територ≥њ ”крањни.

1.3. ¬≥дд≥ленн¤ у своњй д≥¤льност≥ керуЇтьс¤  онституц≥Їю ”крањни, «аконом ”крањни "ѕро об'Їднанн¤ громад¤н", чинним законодавством ”крањни, —татутом ¬сеукрањнськоњ громадськоњ орган≥зац≥њ "јнтикорупц≥йний форум", та цим ѕоложенн¤м, керуючись загальновизнаними м≥жнародними нормами, принципами та стандартами.

1.4. ѕ≥сл¤ державноњ реЇстрац≥њ ¬≥дд≥ленн¤ набуваЇ статусу юридичноњ особи, ¤ка може мати в≥докремлене майно, основн≥ та оборотн≥ кошти, самост≥йний баланс, рахунки в установах банк≥в, круглу печатку з≥ своЇю назвою, бланки, штампи, та ≥нш≥ рекв≥зити, зразки ¤ких затверджуютьс¤ ƒирекц≥Їю ¬≥дд≥ленн¤. ¬≥дд≥ленн¤ використовуЇ символ≥ку ¬сеукрањнськоњ громадськоњ орган≥зац≥њ "јнтикорупц≥йний форум".

1.5. ¬≥дд≥ленн¤ може в≥д свого ≥мен≥ набувати майнов≥ та особист≥ немайнов≥ права, бути позивачем та в≥дпов≥дачем в судах. ¬≥дд≥ленн¤ не несе в≥дпов≥дальност≥ по зобов'¤занн¤м держави та ≥нших юридичних або ф≥зичних ос≥б. ¬≥дд≥ленн¤ в≥дпов≥даЇ по своњм зобов'¤занн¤м вс≥м своњм майном. «асновники та члени ¬≥дд≥ленн¤ не в≥дпов≥дають по зобов'¤занн¤м ¬≥дд≥ленн¤. ¬≥дд≥ленн¤ не в≥дпов≥даЇ по зобов'¤занн¤м своњх член≥в та засновник≥в.

1.6. ¬≥дд≥ленн¤ Ї некомерц≥йною ≥ неприбутковою орган≥зац≥Їю.

1.7. ћ≥сцезнаходженн¤ ¬≥дд≥ленн¤: м. ƒн≥пропетровськ.

1.8. ѕовна назва ¬≥дд≥ленн¤: ƒн≥пропетровське обласне в≥дд≥ленн¤ ¬сеукрањнськоњ громадськоњ орган≥зац≥њ "јнтикорупц≥йний форум". —корочена назва: ƒќ¬ ¬√ќ ј ‘

II. ћета д≥¤льност≥ та основн≥ завданн¤ ¬≥дд≥ленн¤.

2.1. ћетою д≥¤льност≥ ¬≥дд≥ленн¤ Ї спри¤нн¤ створенню багатом≥рноњ системи дл¤ ви¤вленн¤, проф≥лактики та повного викор≥ненн¤ ¤вищ корупц≥њ в ƒн≥пропетровськ≥й област≥ та захист сп≥льних ≥нтерес≥в член≥в ¬≥дд≥ленн¤.

2.2. ќсновними завданн¤ми ¬≥дд≥ленн¤ Ї:

Х участь у реал≥зац≥њ украњнських, неур¤дових та громадських ≥н≥ц≥атив, ¤к≥ спри¤ють мет≥ д≥¤льност≥ ¬≥дд≥ленн¤;
Х взаЇмод≥¤ з державними структурами та м≥жнародними ≥ неур¤довими громадськими орган≥зац≥¤ми по реал≥зац≥њ сп≥льних програм;
Х участь у розробц≥ та супров≥д проект≥в, пакет≥в пропозиц≥й, програм, тощо в≥дпов≥дно до мети д≥¤льност≥ ¬≥дд≥ленн¤.

2.3. ¬≥дд≥ленн¤ у пор¤дку, встановленому чинним законодавством:

Х залучаЇ експерт≥в, створюЇ умови дл¤ роботи наукових та анал≥тичних груп в проектах та програмах ¬≤дд≥ленн¤;
Х використовуЇ св≥товий досв≥д у наданн≥ допомоги по створенню в ƒн≥пропетровськ≥й област≥ ефективних систем громадського контролю процес≥в проф≥лактики, ви¤вленн¤ та повного викор≥ненн¤ ¤вищ корупц≥њ;
Х ≥нформуЇ громадськ≥сть Ц спри¤Ї створенню умов дл¤ обТЇктивного ≥ систематичного висв≥тленн¤ процес≥в боротьби з ¤вищами корупц≥њ;
Х приймаЇ участь в розробц≥ проект≥в законодавчих акт≥в, направлених на боротьбу з корупц≥Їю;
Х оц≥нка ефективност≥ та д≥Ївост≥ впровадженн¤ прийн¤тих законодавчих акт≥в, направлених на боротьбу з корупц≥Їю;
Х формуЇ громадську думку щодо д≥¤льност≥ ¬≥дд≥ленн¤;
Х налагоджуЇ звТ¤зки з аналог≥чними громадськими орган≥зац≥¤ми;
Х приймаЇ участь у створенн≥ обТЇктивних умов дл¤ громадськоњ оц≥нки сусп≥льних ¤вищ та процес≥в корупц≥њ в ”крањн≥;
Х п≥дготовка матер≥ал≥в та проведенн¤ масових громадських заход≥в (м≥тинг≥в, диспут≥в, громадських обговорень, демонстрац≥й, конференц≥й, круглих стол≥в, п≥кетувань тощо) з залученн¤м широких верств населенн¤;
Х спри¤Ї створенню ≥нформац≥йноњ мереж≥ з експертною радою дл¤ наповненн¤ обТЇктивними матер≥алами засоб≥в масовоњ ≥нформац≥њ та авторитетного п≥дтвердженн¤ ≥ оц≥нок опубл≥кованих ≥нформац≥йних матер≥ал≥в;
Х приймаЇ участь у реал≥зац≥њ ≥нформац≥йних проект≥в типу рейтингових агентств, агентств новин, прес-центр≥в, тощо;
Х виступаЇ учасником цив≥льно-правових в≥дносин, набуваЇ майнов≥ ≥ немайнов≥ права;
Х представл¤Ї ≥ захищаЇ своњ законн≥ ≥нтереси та законн≥ ≥нтереси своњх член≥в у органах державноњ влади та громадських органах;
Х бере участь у сусп≥льно-пол≥тичн≥й д≥¤льност≥, може проводити масов≥ заходи (збори, м≥тинги, демонстрац≥њ, фестивал≥, св¤та, виставки тощо);
Х ≥дейно, орган≥зац≥йно та матер≥ально може п≥дтримувати ≥нш≥ обТЇднанн¤ громад¤н, надавати допомогу в њх створенн≥;
Х може створювати установи та орган≥зац≥њ ≥з статусом юридичноњ особи;
Х може одержувати в≥д орган≥в державноњ влади ≥ управл≥нн¤ та орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤ ≥нформац≥ю, необх≥дну дл¤ реал≥зац≥њ своњх ц≥лей ≥ завдань;
Х вносить пропозиц≥њ до орган≥в влади ≥ управл≥нн¤;
Х розповсюджуЇ ≥нформац≥ю ≥ пропагуЇ своњ ≥дењ та ц≥л≥;
Х засновуЇ засоби масовоњ ≥нформац≥њ та видавництва.

≤≤≤. ќргани управл≥нн¤ ¬≥дд≥ленн¤.

3.1. ¬ищим кер≥вним органом ¬≥дд≥ленн¤ Ї «агальн≥ «бори , ¤к≥ правомочн≥ приймати р≥шенн¤ з ус≥х питань д≥¤льност≥ ¬≥дд≥ленн¤, ¤кщо на ньому присутн≥ 2/3 делегат≥в. «агальн≥ збори скликаютьс¤ ƒирекц≥Їю ¬≥дд≥ленн¤ при необх≥дност≥, але не р≥дше одного разу на п'¤ть рок≥в. ѕозачергов≥ «агальн≥ збори ¬≥дд≥ленн¤ провод¤тьс¤ за ≥н≥ц≥ативою ƒирекц≥њ ¬≥дд≥ленн¤. ƒирекц≥¤ ¬≥дд≥ленн¤ затверджуЇ пор¤док та норму представництва на чергових (чи позачергових) «агальних «борах ¬≥дд≥ленн¤. –≥шенн¤ вважаютьс¤ прийн¤тими, ¤кщо за них проголосували б≥льш≥сть присутн≥х делегат≥в на «агальних «борах ¬≥дд≥ленн¤.

3.2. ƒо виключноњ компетенц≥њ «агальних «бор≥в ¬≥дд≥ленн¤ в≥дноситьс¤:

Х затвердженн¤ ѕоложенн¤ ¬≥дд≥ленн¤ та внесенн¤ зм≥н ≥ доповнень до нього;
Х прийн¤тт¤ програмних документ≥в ¬≥дд≥ленн¤;
Х вибори ƒирекц≥њ ¬≥дд≥ленн¤, –ев≥з≥йноњ ком≥с≥њ;
Х визначенн¤ основних напр¤мк≥в та форм д≥¤льност≥ ¬≥дд≥ленн¤;
Х затвердженн¤ зв≥т≥в про роботу ƒирекц≥њ ¬≥дд≥ленн¤, –ев≥з≥йноњ ком≥с≥њ;
Х вир≥шенн¤ питань реорган≥зац≥њ та л≥кв≥дац≥њ ¬≥дд≥ленн¤, створенн¤ л≥кв≥дац≥йноњ ком≥с≥њ.

3.3. «агальн≥ «бори правомочн≥ вир≥шувати винесен≥ до розгл¤ду питанн¤ за умови участ≥ на ньому не менше 2/3 голос≥в делегат≥в ¬≥дд≥ленн¤ .

3.4. ¬ пер≥од м≥ж «агальними «борами кер≥вництво ¬≥дд≥ленн¤ зд≥йснюЇ ƒирекц≥¤ ¬≥дд≥ленн¤. ƒирекц≥¤ ¬≥дд≥ленн¤ обираЇтьс¤ «агальними «борами ¬≥дд≥ленн¤ шл¤хом в≥дкритого (таЇмного) рейтингового голосуванн¤ на терм≥н - 5 рок≥в.

3.5. ƒирекц≥¤ ¬≥дд≥ленн¤:

Х затверджуЇ вс≥ проекти ≥ програми ¬≥дд≥ленн¤;
Х вносить зм≥ни та доповненн¤ до ѕоложенн¤ з подальшим затвердженн¤м цих зм≥н «агальними «борами;
Х погоджуЇ та координуЇ прийманн¤ та виключанн¤ член≥в ¬≥дд≥ленн¤; Х визначаЇ розм≥р вступних ≥ членських внеск≥в та форми њх внесенн¤ ≥ обл≥ку; Х приймаЇ вс≥ внутр≥шн≥ нормативн≥ акти, що регулюють д≥¤льн≥сть ¬≥дд≥ленн¤; Х заслуховуЇ, та затверджуЇ щор≥чний зв≥т ƒиректора ƒирекц≥њ; Х затверджуЇ статути п≥дприЇмств та структурних п≥дрозд≥л≥в ¬≥дд≥ленн¤; Х затверджуЇ склад ќп≥кунськоњ ради ¬≥дд≥ленн¤; Х розгл¤даЇ та приймаЇ до уваги матер≥али ќп≥кунськоњ ради ¬≤дд≥ленн¤; Х затверджуЇ ѕоложенн¤ про  оординац≥йну раду ¬≥дд≥ленн¤.

3.6. ƒирекц≥¤ ¬≥дд≥ленн¤ проводить своњ зас≥данн¤ по м≥р≥ необх≥дност≥, але не р≥дше 1 разу на 3 м≥с¤ц≥. „лени ƒирекц≥њ ¬≥дд≥ленн¤ почергово головують на зас≥данн¤х ƒирекц≥њ ¬≥дд≥ленн¤. ƒо пор¤дку денного зас≥данн¤ ƒирекц≥њ ¬≥дд≥ленн¤ завжди маЇ входити пункт щодо визначенн¤ особи головуючого на наступному зас≥данн≥ ради, ¤кий надал≥ приймаЇ на себе в≥дпов≥дальн≥сть за п≥дготовку та проведенн¤ наступного зас≥данн¤ ƒирекц≥њ ¬≥дд≥ленн¤.

3.7. –≥шенн¤ ƒирекц≥њ ¬≥дд≥ленн¤ правомочн≥ за умови присутност≥ на зас≥данн≥ б≥льше н≥ж половини член≥в. –≥шенн¤ на зас≥данн¤х ƒирекц≥њ ¬≥дд≥ленн¤ приймаютьс¤ або простою б≥льш≥стю голос≥в учасник≥в зас≥данн¤, або шл¤хом п≥драхунку результат≥в письмового опитуванн¤ вс≥х член≥в ƒирекц≥њ ¬≥дд≥ленн¤.

3.8. ƒиректор ¬≥дд≥ленн¤ обираЇтьс¤ «агальними зборами з числа член≥в ¬≥дд≥ленн¤ шл¤хом в≥дкритого ( таЇмного) пр¤мого голосуванн¤ на терм≥н - 5 рок≥в. ¬ибори ƒиректора ¬≥дд≥ленн¤ вважаютьс¤ такими, що в≥дбулис¤ за умови участ≥ у голосуванн≥ не менше 75% голос≥в делегат≥в, що присутн≥ на «агальних «борах ¬≥дд≥ленн¤. ƒиректор вважаЇтьс¤ обраним за умови отриманн¤ не менше 50% голос≥в делегат≥в, ¤к≥ приймали участь у виборах ƒиректора.

3.9. ƒиректор може бути зв≥льнений з≥ своЇњ посади р≥шенн¤м «агальних «бор≥в. ƒиректор ¬≥дд≥ленн¤: Х д≥Ї в≥д ≥мен≥ ¬≥дд≥ленн¤ без дов≥реност≥; Х п≥дписуЇ в≥д ≥мен≥ ¬≥дд≥ленн¤ договори, угоди та ≥нш≥ документи; Х реал≥зуЇ р≥шенн¤ «агальних «бор≥в; Х представл¤Ї ¬≥дд≥ленн¤ у в≥дносинах з ус≥ма державними, громадськими орган≥зац≥¤ми та установами ; Х видаЇ накази, ≥нструкц≥њ, пор¤дки та ≥нш≥ акти;

3.10. –ев≥з≥йна ком≥с≥¤ ¬≥дд≥ленн¤- орган, ¤кий веде контроль законност≥ та ефективност≥ використанн¤ кошт≥в та майна ¬≥дд≥ленн¤, перев≥р¤Ї вс≥ сторони ф≥нансово-господарськоњ д≥¤льност≥ ¬≥дд≥ленн¤. –ев≥з≥йна ком≥с≥¤ ¬≥дд≥ленн¤ обираЇтьс¤ з числа член≥в ¬≥дд≥ленн¤ шл¤хом в≥дкритого (таЇмного) рейтингового голосуванн¤ на терм≥н - 5 рок≥в. ƒо складу –ев≥з≥йноњ ком≥с≥њ ¬≥дд≥ленн¤ не можуть входити члени ƒирекц≥њ ¬≥дд≥ленн¤, члени ќп≥кунськоњ ради ¬≥дд≥ленн¤.

3.11. «ас≥данн¤ –ев≥з≥йноњ ком≥с≥њ ¬≥дд≥ленн¤ провод¤тьс¤ не менше н≥ж 1 раз на « м≥с¤ц≥. ѕредставник –ев≥з≥йноњ ком≥с≥њ ¬≥дд≥ленн¤ маЇ право бути присутн≥м без попередженн¤ на вс≥х заходах ¬≥дд≥ленн¤ або њњ структурних п≥дрозд≥л≥в.

3.12. ¬с≥ питанн¤ щодо кер≥вництва –ев≥з≥йною ком≥с≥Їю ¬≥дд≥ленн¤ вир≥шуютьс¤ на њњ зас≥данн¤х шл¤хом голосуванн¤.

–ев≥з≥йна ком≥с≥¤ ¬≥дд≥ленн¤:

Х маЇ право доступу до вс≥х без вин¤тку документ≥в, на¤вних в ¬≥дд≥ленн≥;
Х проводить рев≥з≥ю вс≥х стор≥н господарсько-ф≥нансовоњ д≥¤льност≥ ¬≥дд≥ленн¤;
Х зд≥йснюЇ контроль за виконанн¤м статутних вимог, посадовими особами ¬≥дд≥ленн¤;
Х перев≥р¤Ї документооб≥г та пор¤док обл≥ку в ¬≥дд≥ленн≥;
Х залучаЇ додаткових експерт≥в ≥ спец≥ал≥ст≥в дл¤ рев≥з≥й;
Х за результатами перев≥рок складаЇ јкти, ¤к≥ надаютьс¤ ƒирекц≥њ ¬≥дд≥ленн¤.

3.13. –ев≥з≥йна ком≥с≥¤ ¬≥дд≥ленн¤ оприлюднюЇ ≥нформац≥ю про д≥¤льн≥сть ¬≥дд≥ленн¤ у пор¤дку визначену чинним законодавством. –ев≥з≥йна ком≥с≥¤ ¬≥дд≥ленн¤ п≥дзв≥тна лише «агальним «борам ¬≥дд≥ленн¤.

3.14. ќп≥кунська рада ¬≥дд≥ленн¤ - орган, покликаний вести нагл¤д за отриманн¤м та використанн¤м ц≥льових кошт≥в ¬≥дд≥ленн¤м. ќп≥кунська рада ¬≥дд≥ленн¤ надаЇ допомогу ƒирекц≥њ ¬≥дд≥ленн¤ в оперативному пошуку кошт≥в та засоб≥в дл¤ реал≥зац≥њ певних програм та проект≥в ¬≥дд≥ленн¤. ќп≥кунська рада ¬≥дд≥ленн¤ формуЇтьс¤ з член≥в ¬≥дд≥ленн¤, а також з представник≥в п≥дприЇмств та установ (¤к≥ можуть ≥ не бути членами ¬≥дд≥ленн¤), ¤к≥ надають ¬≥дд≥ленн≥ суттЇву допомогу в реал≥зац≥њ њњ статутних завдань. ќп≥кунська рада ¬≥дд≥ленн¤ самост≥йно обираЇ, зв≥льн¤Ї та переобираЇ з свого складу √олову ќп≥кунськоњ ради ¬≥дд≥ленн¤ шл¤хом пр¤мого голосуванн¤ на терм≥н Ц1 р≥к. √олова ќп≥кунськоњ ради ¬≥дд≥ленн¤ скликаЇ зас≥данн¤ член≥в ќп≥кунськоњ ради ¬≥дд≥ленн≥ на власний розсуд. ќп≥кунська рада ¬≥дд≥ленн¤ затверджуЇ план виконанн¤ програм та проект≥в, пор¤док найб≥льш ефективного використанн¤ кошт≥в та засоб≥в. ¬с≥ р≥шенн¤ ќп≥кунськоњ ради ¬≥дд≥ленн¤ нос¤ть рекомендац≥йний характер.

3.15.  оординац≥йна рада ¬≥дд≥ленн¤ - координуЇ д≥¤льн≥сть ¬≥дд≥ленн¤ в пер≥од м≥ж «агальними «борами.  оординац≥йна рада д≥Ї в≥дпов≥дно до ѕоложенн¤ затвердженного ƒирекц≥Їю ¬≥дд≥ленн¤.

IV. „ленство в ¬≥дд≥ленн≥.

4.1. „ленами ¬≥дд≥ленн¤ можуть бути:

Х зац≥кавлен≥ у виконанн≥ њњ статутноњ мети громад¤ни , ¤к≥ дос¤гли 18-р≥чного в≥ку, визнають ѕоложенн¤ ≥ приймають участь в д≥¤льност≥ ¬≥дд≥ленн≥ власною працею, або своњми членськими внесками, або шл¤хом ф≥нансуванн¤ окремих заход≥в ¬≥дд≥ленн¤;
Х колективн≥ члени (через повноважного представника), зац≥кавлен≥ у виконанн≥ статутноњ мети юридичн≥ особи, ¤к≥ визнають ѕоложенн¤ ≥ приймають участь в д≥¤льност≥ ¬≥дд≥ленн¤ своњми членськими внесками, або шл¤хом ф≥нансуванн¤ окремих заход≥в ¬≥дд≥ленн¤. ѕрийом в члени ¬≥дд≥ленн¤ в≥дбуваЇтьс¤ на черговому зас≥данн≥ ƒирекц≥њ ¬≥дд≥ленн¤ з подальшим погодженн¤м  оординац≥йноњ ради ¬≥дд≥ленн¤ в присутност≥ особи (або њњ повноважного представника), ¤ка подаЇ письмову за¤ву на ≥м'¤ ƒиректора ¬≥дд≥ленн¤ про вступ в члени ¬≥дд≥ленн¤ або р≥шенн¤ кер≥вного органу Ц колективного члена

4.2. „лени ¬≥дд≥ленн¤ мають право:

Х приймати участь в управл≥нн≥ ¬≥дд≥ленн¤ зг≥дно ѕоложенн¤;
Х входити до складу вс≥х орган≥в ¬≥дд≥ленн¤;
Х обирати та бути обраним на вс≥ виборн≥ посади;
Х приймати участь у заходах та проектах ¬≥дд≥ленн¤ та њњ структурних п≥дрозд≥л≥в;
Х використовувати атрибути ¬≥дд≥ленн¤ з дозволу ƒирекц≥њ ¬≥дд≥ленн¤;
Х вносити на розгл¤д вс≥х орган≥в ¬≥дд≥ленн¤ пропозиц≥й стосовно д≥¤льност≥;
Х приймати участь у господарсько-адм≥н≥стративн≥й д≥¤льност≥ ¬≥дд≥ленн¤, використовувати њњ на¤вну матер≥ально-техн≥чну базу;
Х отримувати необх≥дну ≥нформац≥ю про д≥¤льн≥сть ¬≥дд≥ленн¤.

4.3. „лени ¬≥дд≥ленн¤ зобов'¤зан≥:

Х дотримуватис¤ ѕоложенн¤ ¬≥дд≥ленн¤;
Х виконувати р≥шенн¤ «агальних «бор≥в ¬≥дд≥ленн¤, ƒиректора ¬≥дд≥ленн¤, –ев≥з≥йноњ ком≥с≥њ ¬≥дд≥ленн¤;
Х вносити вступн≥ та членськ≥ внески;
Х дл¤ колективного члена ¬≥дд≥ленн¤ - дотримуватись вимог взаЇмних договор≥в м≥ж ¬≥дд≥ленн¤м та орган≥зац≥Їю - "колективним членом";
Х утримуватис¤ в≥д д≥й або безд≥¤льност≥, ¤к≥ шкод¤ть законним ≥нтересам ¬≥дд≥ленн¤ та њњ член≥в;
Х активно спри¤ти реал≥зац≥њ завдань ¬≥дд≥ленн¤.

4.4. ¬иключенн¤ члена з ¬≥дд≥ленн¤ проводитьс¤ за р≥шенн¤м ƒирекц≥њ ¬≥дд≥ленн¤ у випадках:
Х недотриманн¤ членом вимог ѕоложенн¤ ¬≥дд≥ленн¤;
Х за власним бажанн¤м члена;
Х у випадку д≥њ обставин, ¤к≥ унеможливлюють подальшу участь члена у справах ¬≥дд≥ленн¤;
Х невиконанн¤ членом р≥шень кер≥вних та рев≥з≥йних орган≥в ¬≥дд≥ленн¤;
Х дл¤ колективного члена ¬≥дд≥ленн¤ - недотриманн¤ вимог взаЇмних договор≥в м≥ж ¬≥дд≥ленн¤м та орган≥зац≥Їю Ц "колективним членом";
Х невиконанн¤ членом своњх обов'¤зк≥в, пов'¤заних з трудовою та майновою участю в ¬≥дд≥ленн≥.

4.5. ¬≥дд≥ленн¤ не передбачаЇ ф≥ксованого ≥ндив≥дуального членства.

V. ћайно ¬≥дд≥ленн¤

5.1. ћайно та кошти ¬≥дд≥ленн¤ формуютьс¤ за рахунок:
- вступних та членських внеск≥в;
- грант≥в;
- добров≥льних ф≥нансових та ≥нших внеск≥в ≥ пожертвувань;
- ц≥льових внеск≥в на виконанн¤ конкретних програм;
- надходжень в≥д господарськоњ д≥¤льност≥ створених ¬≥дд≥ленн¤м структурних п≥дрозд≥л≥в;
- отриманн¤ у встановленому чинним законодавством державноњ допомоги дл¤ виконанн¤ сусп≥льно-значимих програм;

5.2. ¬≥дд≥ленн¤ Ї власником:

- майна та кошт≥в переданих членами, ≥ншими особами та громад¤нами дл¤ виконанн¤ статутноњ д≥¤льност≥ ¬≥дд≥ленн¤;
- майна придбаного або створеного ¬≥дд≥ленн¤м за рахунок власних кошт≥в та засоб≥в.

5.3. ¬≥дд≥ленн¤ може мати на правах власност≥ буд≥вл≥, споруди, земельн≥ д≥л¤нки у встановленому чинним законодавством пор¤дку, житловий фонд, оф≥сн≥ прим≥щенн¤, обладнанн¤ та ≥нвентар, транспортн≥ засоби, майно культурно - осв≥тнього та оздоровчого призначенн¤, грошов≥ кошти, ц≥нн≥ папери, а також ≥нше майно, необх≥дне ¬≥дд≥ленню дл¤ зд≥йсненн¤ статутних завдань ≥ забезпеченн¤ своЇњ д≥¤льност≥.

5.4. ¬≥дд≥ленн¤ також маЇ право на майно та кошти, придбан≥ в результат≥ господарськоњ та ≥ншоњ комерц≥йноњ д≥¤льност≥ створених госпрозрахункових установ та орган≥зац≥й ≥ заснованих п≥дприЇмств.

5.5.  ошти та ≥нше майно ¬≥дд≥ленн¤, при њњ л≥кв≥дац≥њ або реорган≥зац≥њ не можуть бути перерозпод≥лен≥ м≥ж членами, а повинн≥ бути використан≥ дл¤ виконанн¤ статутних завдань ¬≥дд≥ленн¤ або на благод≥йн≥ ц≥л≥, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за р≥шенн¤м суду спр¤мован≥ в доход держави або передан≥ ≥нш≥й неприбутков≥й орган≥зац≥њ.

5.6. ѕраво власност≥ ¬≥дд≥ленн¤ реал≥зуЇ њњ вищий статутний орган управл≥нн¤ - «агальн≥ «бори ¬≥дд≥ленн¤, у пор¤дку, передбаченому законодавством ”крањни та статутними документами.

5.8. 3 метою виконанн¤ статутних завдань ≥ ц≥лей ¬≥дд≥ленн¤ може зд≥йснювати необх≥дну господарську та ≥ншу комерц≥йну д≥¤льн≥сть шл¤хом створенн¤ госпрозрахункових установ ≥ орган≥зац≥й ≥з статусом юридичноњ особи, заснуванн¤ п≥дприЇмств в пор¤дку, встановленому законодавством.

VI. ѕор¤док внесенн¤ зм≥н в ѕоложенн¤.

6.1. «м≥ни та доповненн¤ внос¤тьс¤ до ѕоложенн¤ р≥шенн¤м «агальних «бор≥в ¬≥дд≥ленн¤.

6.2. ѕро зм≥ни , що сталис¤ в ѕоложенн≥ , ¬≥дд≥ленн¤ в 5-ти денний терм≥н пов≥домл¤Ї ”правл≥нн¤ юстиц≥њ ƒн≥пропетровськоњ област≥.

VII. Ћ≥кв≥дац≥¤ та припиненн¤ д≥¤льност≥.

7.1. ¬≥дд≥ленн¤ може добров≥льно припинити свою д≥¤льн≥сть лише за р≥шенн¤м «агальних «бор≥в ¬≤дд≥ленн¤. ѕрипиненн¤ д≥¤льност≥ може бути у вигл¤д≥ л≥кв≥дац≥њ або реорган≥зац≥њ (злитт¤ з ≥ншою особою, приЇднанн¤ до ≥ншоњ особи, розд≥л на к≥лька окремих ос≥б).

7.2. Ћ≥кв≥дац≥¤ ¬≥дд≥ленн¤ зд≥йснюЇтьс¤ за р≥шенн¤м «агальних «бор≥в ¬≥дд≥ленн¤ або за р≥шенн¤м суду.

7.3. Ћ≥кв≥дац≥¤ ¬≥дд≥ленн¤ проводитьс¤ л≥кв≥дац≥йною ком≥с≥Їю, утвореною органом, що прийн¤в р≥шенн¤ про л≥кв≥дац≥ю. Ћ≥кв≥дац≥йна ком≥с≥¤ встановлюЇ пор¤док ≥ терм≥ни проведенн¤ л≥кв≥дац≥њ, а також терм≥н пред'¤вленн¤ претенз≥й кредитор≥в.

7.4. –еорган≥зац≥¤ ¬≥дд≥ленн¤ зд≥йснюЇтьс¤ за р≥шенн¤м «агальниз «бор≥в.

7.5. ѕри л≥кв≥дац≥њ або реорган≥зац≥њ ¬≥дд≥ленн¤ найманим прац≥вникам гарантуЇтьс¤ дотриманн¤ вс≥х прав та ≥нтерес≥в у в≥дпов≥дност≥ до чинного законодавства.

7.6.  ошти та ≥нше майно ¬≥дд≥ленн¤, при њњ л≥кв≥дац≥њ не можуть бути перерозпод≥лен≥ м≥ж членами, а використовуютьс¤ зг≥дно чинному «аконодавству ”крањни, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за р≥шенн¤м суду спр¤мовуютьс¤ в доход.

7.7. ¬≥дд≥ленн¤ вважаЇтьс¤ л≥кв≥дованою з моменту виключенн¤ њњ з державного –еЇстру обТЇднань громад¤н.ƒомой

Хостинг от uCoz